Dörtdivan Kaymakamlığı 

     DÖRTDİVAN KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI
T.C. İçişleri Bakanlığı e-icisleri projesi Bilgi Edinme İnsan Hakları Başvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 

 ATATÜRK KÖŞESİ

 


Bulunduğunuz Yer: Kurumlarımız  >>   Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

 

 Mehmet ERDEM

 İlçe Tarım Müdür V. 

 

 İlçe Tarım Müdürlüğü Personeli

 
                                
                         
DÖRTDİVAN  İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI

 

 

S.No

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ

(EN GEÇ)

1

ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ MÜRACAATI

1- Dilekçe

2- Yetiştirici örgütleri vasıtasıyla yapılan müracaatlarda üst birlikten alınacak icmal hazırlama yetkisi

TEBLİĞDE BELİRTİLEN ASKI SÜRESİ

2

ANAÇ MANDA DESTEKLEMESİ MÜRACAATI

1- Dilekçe2- Türkvet İşletme Tescil Belgesi3- Türkvet Hayvan Mevcudu Listesi

TEBLİĞDE BELİRTİLEN ASKI SÜRESİ

3

SUNİ TOHUMLAMADAN DOĞAN BUZAĞI DESTEKLEMESİ MÜRACAATI

1- Dilekçe2- Türkvet İşletme Tescil Belgesi3- Soy kütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla üye listesi ile

TEBLİĞDE BELİRTİLEN ASKI SÜRESİ

4

ANAÇ KOYUN-KEÇİ DESTEKLEMESİ MÜRACAATI

1- Dilekçe2- Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliklerinin üyelerinin üyelik durumunda belirten liste3- Üyelerin Başvuru Listeleri4- Yetiştirici örgütleri vasıtasıyla yapılan müracaatlarda üst birlikten alınacak icmal hazırlama yetkisi

TEBLİĞDE BELİRTİLEN ASKI SÜRESİ

5

HAYVANCILIK DESTEKLEMESİ İTİRAZ MÜRACAATI

1- Dilekçe2- Türkvet İşletme Tescil Belgesi3- Türkvet Hayvan Mevcudu Listesi4- Suni Tohumlama Makbuzu

10 GÜN

6

SUNİ TOHUMLAMA KOÇANI TAHSİSİ MÜRACAATI

1- Döner Sermaye Ücret Alıntısı2- Bitmiş Suni Tohumlama Koçanı

1 SAAT

7

MAZOT GÜBRE TOPRAK ANALİZ DESTEĞİ BAŞVURUSU

1-MGD Başvuru dilekçesi2-Güncelleme dilekçesi (Önceki yıllardan başvurusu olanlar için)3-Muhtar ve aza imza-onaylı form C belgesi4-Varsa yeni parsel eklemeler için tapu kayıtları (onaylı)5-Gerekli ise kira sözleşmeleri, muvafakat name 1 ve 2 belgeleri6-Güncel Çiftçi Belgesi

7-Varsa ve gerekli ise Toprak Analiz Raporu

1 İŞ GÜNÜ

8

YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMESİ BAŞVURUSU

1-Muhtar ve aza onaylı Form C belgesi2-Yem bitkileri taahhütnamesi3-Yem bitkileri desteklemesi başvuru dilekçesi4-Yem bitkileri ekiliş kontrol tutanağı5-Varsa yeni eklemeler için tapu kayıt belgesi (onaylı)6-Gerekli ise kira sözleşmesi, muvafakat name 1 ve 2 bilgiler

7-Varsa tohumluk sertifikası ve fatura

1 İŞ GÜNÜ

9

SERTİFİKALI TOHUMLUK KULLANIM DESTEĞİ BAŞVURUSU

1-Sertifikalı Tohumluk Destekleme Başvuru Dilekçesi2-Muhtar ve aza onaylı Form C belgesi3-Tohumluk Faturası4-Tohumluk Sertifikası5-Varsa yeni eklemeler için tapu kayıt belgesi ( onaylı )6-Gerekli ise kira sözleşmesi, muvafakat name 1 ve 2 bilgileri

1 İŞ GÜNÜ

10

TARIMSAL SULAMA VE KÜMES ELEKTRİK ABONELİĞİ

1- Başvuru dilekçesi

2- Çiftçi Kayıt Belgesi3- İlgili yerin tapu belgesi4-Sulama başvurularında su kullanım izin belgesi

5- Kanatlı Üretim İşletmelerinde Yapı Kullanma İzin Belgesi

6- Kanatlı Üretim İşletmelerinde İşyeri açma ve Çalıştırma Ruhsatı

7- Döner Sermaye Makbuzu

7 GÜN

11

ÇİĞ SÜT DESTEKLEMESİ

Üretmiş olduğu çiğ sütü süt teşvik kod numarası almış süt işleme tesislerine fatura/müstahsil makbuzuyla satan üreticilere destekleme ödenir.

Örgütlü üreticiler örgütleri aracılığıyla diğerleri ise şahsen Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine müracaat ederler

İstenen Belgeler;

İcmal hazırlama yetki belgesi,satılan süt miktarı litre olarak düzenlenmiş faturave/veya müstahsil makbuzu,üyelik durumunu gösteren yazı.

 

1 Saat

12

HAYVAN SEVK RAPORU

(VETERİNER SAĞLIK

RAPORU)

1.Köylerde Muhtarlıktan, Belde ve Merkezde ise Belediyeden alınmış Menşe Şahadetnamesi

2.İl Tarım Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinden alınacak araç nakil ve

   dezenfeksiyon alındı makbuzu

3.Sevk edilecek hayvanların şap aşısı ile en az 15 gün  en fazla altı ay önceden

   Aşılanmış olması

4.Büyükbaş hayvanlar için hayvanın küpeli ve  pasaportlu olması

15 DAKİKA

13

BÜYÜKBAŞ HAYVAN PASAPORTU

1.Hayvan sahibinin kimliği ile başvurması

2.Döner Sermaye İşletmesinden alınacak pasaport ücret makbuzu

15 DAKİKA

14

MENŞE ŞAHADETNAMESİ

1.Biten eski menşe koçanının getirilmesi

2.Eski koçan kayıp ise mahalli gazeteye verilmiş kayıp ilanını gösterir gazete

3.Döner Sermaye İşletmesinden alınacak menşe ücret makbuzu

15 DAKİKA

15

AŞI TALEBİ

1.Hayvan sayılarını, açık adresi ve aşılamaya gelindiğinde ulaşılabilinecek Telefon    

   No’sunu gösterir dilekçe.

2.Program dışı aşılamalarda aşının ücretinin döner sermaye İşletmesine Yatırıldığını gösterir makbuz.

3.Program dışı aşılamalarda hayvan sahipleri tarafından araç temin edilmesi

 

3 GÜN

16

HAYVAN AKTARMA (SATIŞ)

1.Alıcının hayvanı aldığını gösteren hayvan pasaport belgesi

2.Başka illerden ve merkez ilçe dışından alınmışsa getirildiğini gösteren veteriner sağlık raporu

3.Hayvan sahibi ve alıcının kimlikleri ile birlikte başvurması

15 DAKİKA

17

ARICI KAYDI

(BAL ÜRETİCİSİ)

1-Koloni (Arı) sayısı ve arıların bulunduğu yerin açık adresini gösterir dilekçe

2.Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. kimlik  No’lu)

3.Döner Sermaye İşletmesinden alınacak alındı makbuzu

3 GÜN

18

ARI KONAKLAMA BELGESİ

1-    Veteriner Sağlık Sevk Raporunun fotokopisi

2-    Konaklayacağı yere ilişkin arazi sahibiyle yaptığı anlaşma belgesi ( köy arazisi ise köy muhtarlığı ile, diğer tüzel kişilik arazi ise tüzel kişiliği temsil eden yetkili ile )

3-    T.C Kimlik numaralı resmi kimlik belgesinin fotokopisi

4-    İşletme tescil belgesi

1 İŞ GÜNÜ

( EKSİK EVRAKLARI OLMAMASI DURUMUNDA )

19

TOPRAK ANALİZLERİ

1-    Numune etiket bilgileri

2-    Tapu kaydı (desteklemeden faydalanacaklar için)

3-    Döner sermaye analiz ücreti dekontu

30 GÜN

20

2090SAYILI DOĞAL AFETLER KANUNUNA GÖRE MÜRACAAT

1- Müracaat dilekçesi                                                                      

2- Hasar tespit çalışmaları                                                                  

3- Askı süresi                                                                                          

4- Değerlendirme                                                                                          

5- İl genel değerlendirmesi

3 AY 5 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

21

AMATÖR BALIKÇI BELGESİ

1-    Dilekçe

2-    1 adet vesikalık fotoğraf

3-    Nüfus cüzdanı fotokopisi

4-    İl Müdürlüğü döner sermayesine para yatırıldığına dair makbuz

5 İŞ GÜNÜ

22

GIDA KAYIT BELGESİ

   

1-T.C Kimlik no ve adres bilgileri                                                                                     

2-Esnaf ve SanatkarlarOdası Kayıt Numarası      (Şirket ise Sanayi ve Ticaret Odası Kayıt Numarası)                                         

3-Varsa Sorumlu yönetici kimlik bilgileri

 

1 AY

23

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ REÇETE YAZMA

1-Başvuru

2-Hastalık ve zararlı tanımı (arazi üzetinde teşhis)

3-Recete yazma

1 Gün

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi,  eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri

Dörtdivan İlçe Tarım Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

İlçe Kaymakamlık Makamı

İsim                    

Ersin AVCI

İsim

Fatih Sultan Han KORKMAZ

Unvan                

İlçe Tarım Müdür V.

Unvan

Kaymakam V.

Adres                 

İlçe Tarım Müdürlüğü/DÖRTDİVAN

Adres

İlçe Kaymakamlık Binası

Tel                     

0374-3314260

Tel                       

0374-3314503

Faks                  

0374-3312822

Faks                        

0374-3314502

e-posta                  

bolu.dortdivan@tarimnet.gov.tr

e-posta                           

 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı BOLU-Dörtdivan Kaymakamlığı Resmi İnternet Sitesidir.
Tel : 0 374 3314503                 Fax : 0 374 3314502              Site Tasarım  : E.Yılmaz

 

Akın KARAGÖZ
Kaymakam